Default Header Image

Publicaţii Catedra de neurochirurgie

Articole și publicații

Pe parcursul anului 2008 și până în prezent reprezentanții catedrei au propus o activitate științifică amplă publicând multiple articole în diverse reviste, atât locale cât și internaționale, dar și participarea activă la numeroase congrese neurochirurgicale naționale și internaționale.

 •  Andronachi Victor – Tratamentul microneurochirurgical al anevrismelor cerebrale supratentoriale, aspecte tehnice şi strategii curente. , Chişinău, Analele ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ediţia a IX-a Vol.4. Probleme clinico-chirurgicale, 2008. p.77-84.
 •  Andronachi Victor, Preguza Ion – Diagnosticul contemporan al anevrismelor cerebrale. Chişinău, Analele ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ediţia a IX-a Vol.4. Probleme clinico-chirurgicale, 2008. p. 93-97.
 •  Andronachi Victor – Ameliorarea rezultatelor tratamentului chirurgical al anevrismelor cerebrale supratentoriale, aspecte tehnice şi strategii curente. Chişinău, Arta Medica, noiembrie, 2008.
 •  Andronachi Victor – Managementul hemoragiei subarahnoidiene nontraumatice. Actualităţi în Neuroştiinţe, Materialele conferinţei consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea academicianului Diomid Gherman, Chişinău, Moldova, 2008.
 • Bajurea A., Nipoliuc Iu., Pleşco A.- Complicaţiile drenajului ventriculoperitonial în tratamentul hidrocefaliei sugarului şi copilului mic. Chişinău, Analele ştiinţifice Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova, 2007, p.33-34.
 •  Galearschi Vasile – Principii generale de diagnostic şi tratament a tumorilor gliale la adulţi. Chişinău, Analele ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ediţia a IX-a Vol.4. Probleme clinico-chirurgicale, 2008. p.85-90.
 •  Galearschi Vasile – Premisele implementării navigării în neurochirurgie. Chişinău, Arta Medica, noiembrie, 2008
 •  Galearschi Vasile – Navigarea ultrasonografică intraoperatorie în cadrul tratamentului chirurgical al proceselor expansive endocraniene. Actualităţi în Neuroştiinţe, materialele conferinţei consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea academicianului Diomid Gherman, Chişinău, Moldova, 2008.
 • German Igor, Marian Arion. Aspecte clinico-imagistice în stenoza canalului lombar. Actualităţi în Neuroştiinţe, materialele conferinţei consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea academicianului Diomid Gherman, Chişinău, Moldova, 2008.
 •  Pleşco A., Bajurea A. Berbeca A. – Metodele actuale ale neuroendoscopiei în tratamentul hidrocefaliei la copii. Chişinău, Analele ştiinţifice Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova, 2007, p.30-32.
 •  Andronachi Victor, Zapuhlîh Grigore, Chiriţa Vladimir – Supraorbital approach in surgical treatment of anterior circulation cerebral aneurisms. The Annual National Conference Of The Romanian Society Of Neurosurgery With International Participation, Romania, Iassy, september 2008.
 • Galearschi Vasile – INTRAOPERATIVE ULTRASOUND IN BRAIN TUMOR SURGERY The Annual National Conference Of The Romanian Society Of Neurosurgery With International Participation, Romania, Iassy, september 2008.
 • Galearschi Vasile, Zapuhlîh Grigore – INTRAOPERATIVE ULTRASOUND IN BRAIN TUMOR SURGERY. OUR FIRST EXPERIENCE. Congesul Federaţiei Mondiale a Societăţilor Neurochirurgicale, Întrunirea 13-a, Forumul tinerilor neurochirurgi, Japonia, noiembrie, 2007.
 • Galearschi Vasile – The use of intraoperative ultrasound-based navigation in brain tumor surgery. Congresul IV al neurochirurgilor din Ukraina, Dnepropetrovsk, 2008.
 •  Andronachi V. – Ameliorarea rezultatelor tratamentului chirurgical al aneurizmelor cerebrale supratentoriale, aspecte tehnice şi strategii curente. Arta medica.2008,Nr4, p.32-35.
 • Andronachi V. – Ventriculostomia translamina terminalis în cadrul intervenţiei pentru aneurism cerebral erupt. Buletinul Academiei de ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale, 3/(22)2009, p. 80-83.
 •  Andronachi.V. – Tratamentul microneurochirurgical al aneurizmelor cerebrale supratentoriale, aspecte tehnice şi strategii curente. Anale ştiinţifice. Ediţia IX; Vol 4;2008, p.77-84.
 •  Galearschi V. – Navigarea ultrasonografică intraoperatorie în tratamentul chirurgical al tumorilor intracerebrale. Rezultate preliminare. Buletinul Academiei de Știinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale, 3/(22)2009, p. 99-105.
 • Galearschi V. – Premisele implementării navigării ultrasonografice în neurochirurgie. Arta medica. 2008, Nr5, p.31-36.
 • Galearschi V. – Principii generale de diagnostic şi tratament a tumorilor gliale la adulţi. Anale ştiinţifice. Ediţia IX; Vol 4;2008, p.85-90.
 • Victor Andronachi, Grigore Zapuhlih – Supraorbital approach in surgical treatment of anterior circulation cerebral aneurysms. The „Annual national conference of the Romanian Society of Neurosurgery with international participation.” 30.09-04.10.2008, Iasi, România.
 •  Victor Andronachi, Grigore Zapuhlîh, Radu Safta – Neurosurgical management in two cases of gigantic fibrilar astrocytomas in the parapinealregion. The „3rd International Neurosurgical Winter Congress”22-29 martie 2009, Salt Lake City,Utah, USA
 • Victor Andronachi, Grigore Zapuhlih – Minimal invasive surgery of  intracranial aneurysms in Moldova. The “6th Black Sea Neurosurgical Congress ” 16–18 October 2009, Istanbul, Turkey.
 • Galearschi V. – Intraoperative ultrasound in brain tumor surgery. The „Annual national conference of the Romanian Society of Neurosurgery with international participation Final program. Abstract book. October 4, 2008. Romania. Iassy.