Публикации

За время своего существования и до сегодняшнего дня сотрудниками кафедры была проявлена клиническая и научная активность, отраженная в многочисленных публикациях как местных, так и международных изданий. Нейрохирурги Молдовы принимали (и принимают) участие в большинстве конгрессов и симпозиумов, организуемых международной нейрохирургической общественностью.

 

 • Andronachi Victor. Tratamentul microneurochirurgical al anevrismelor cerebrale supratentoriale, aspecte tehnice şi strategii curente. , Chişinău, Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ediţia a IX-a Vol.4. Probleme clinico-chirurgicale2008. p.77-84.
 • Andronachi Victor, Preguza Ion. Diagnosticul contemporan al anevrismelor cerebrale. Chişinău, Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ediţia a IX-a Vol.4. Probleme clinico-chirurgicale2008. p.93-97.
 • Andronachi Victor. Ameliorarea rezultatelor Tratamentului chirurgical al anevrismelor cerebrale supratentoriale, aspecte tehnice şi strategii curente. Chişinău, Arta Medica, noiembrie, 2008
 • Andronachi Victor. Managementul hemoragiei subarahnoidiene nontraumatice. Actualităţi în Neuroştiinţe, Materialele conferinţei consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea academicianului Diomid Gherman, Chişinău, Moldova, 2008.
 • Bajurea A., Nipoliuc Iu., Pleşco A. Complicaţiile drenajului ventriculoperitonial în tratamentul hidrocefaliei sugarului şi copilului mic. Chişinău, Analele ştiinţifice Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova, 2007, p.33-34.
 • Galearschi Vasile. Principii generale de diagnostic şi tratament a tumorilor gliale la adulţi. Chişinău, Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ediţia a IX-a Vol.4. Probleme clinico-chirurgicale2008. p.85-90.
 • Galearschi Vasile. Premisele implimentării navigării în neurochirurgie. Chişinău, Arta Medica, noiembrie, 2008
 • Galearschi Vasile. Navigarea ultrasonografică intraoperatorie în cadrul tratamentului chirurgical al proceselor expansive endocraniene. Actualităţi în Neuroştiinţe, Materialele conferinţei consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea academicianului Diomid Gherman, Chişinău, Moldova, 2008.
 • German Igor, Marian Arion. Aspecte clinico-imagistice în stenoza canalului lombar. Actualităţi în Neuroştiinţe, Materialele conferinţei consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea academicianului Diomid Gherman, Chişinău, Moldova, 2008.
 • Pleşco A., Bajurea A. Berbeca A. Metodele actuale ale neuroendoscopiei în tratamentul hidrocefaliei la copii. Chişinău, Analele ştiinţifice Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova, 2007, p.30-32.
 • Andronachi Victor, Zapuhlîh Grigore, Chiriţa Vladimir. Supraorbital approach in surgical treatment of anterior circulation cerebral aneurisms. The Annual National Conference Of The Romanian Society Of Neurosurgery With International Participation, Romania, Iassy, september 2008.
 • Galearschi Vasile. INTRAOPERATIVE ULTRASOUND IN BRAIN TUMOR SURGERY The Annual National Conference Of The Romanian Society Of Neurosurgery With International Participation, Romania, Iassy, september 2008.
 • Galearschi Vasile, Zapuhlîh Grigore. INTRAOPERATIVE ULTRASOUND IN BRAIN TUMOR SURGERY. OUR FIRST EXPERIENCE. Congesul Federaţiei Mondiale a Societăţilor Neurochirurgicale, Întrunirea 13-a, Forumul tinerilor neurochirurgi, Japonia, noiembrie, 2007.
 • Galearschi Vasile. The use of intraoperative ultrasound-based navigation in brain tumor surgery. Congresul IV al neurochirurgilor din Ukraina, Dnepropetrovsk, 2008.
 • Andronachi V. Ameliorarea rezultatelor tratamentului chirurgical al aneurizmelor cerebrale supratentoriale, aspecte tehnice şi strategii curente. Arta medica.2008,Nr4, p.32-35.
 • Andronachi V. Ventriculostomia translamina terminalis în cadrul intervenţiei pentru aneurism cerebral erupt. Buletinul Academiei de ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale, 3/(22)2009, p. 80-83.
 • Andronachi.V. Tratamentul microneurochirurgical al aneurizmelor cerebrale supratentoriale, aspecte tehnice şi strategii curente. Anale ştiinţifice. Ediţia IX; Vol 4;2008, p.77-84.
 • Galearschi V. Navigarea ultrasonografică intraoperatorie în tratamentul chirurgical al tumorilor intracerebrale. Rezultate preliminare. Buletinul Academiei de ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale, 3/(22)2009, p. 99-105.
 • Galearschi V. Premisele implimentării navigării ultrasonografice în neurochirurgie. Arta medica. 2008,Nr5, p.31-36.
 • Galearschi V. Principii generale de diagnostic şi tratament a tumorilor gliale la adulţi. Anale ştiinţifice. Ediţia IX; Vol 4;2008, p.85-90.
 • Victor Andronachi, Grigore Zapuhlih,Supraorbital approach in surgical treatment of anterior circulation cerebral aneurysms. The „Annual national conference of the Romanian Society of Neurosurgery with international participation.” 30.09-04.10.2008, Iasi, România.
 • Victor Andronachi, Grigore Zapuhlîh, Radu Safta. Neurosurgical management in two cases of gigantic fibrilar astrocytomas in the parapinealregion. The „3rd International Neurosurgical Winter Congress”22-29 martie 2009, Salt Lake City,Utah, USA
 • Victor Andronachi, Grigore Zapuhlih, Minimal invasive surgery of  intracranial aneurysms in Moldova. The “6th Black Sea Neurosurgical Congress ” 16–18 October 2009, Istanbul, Turkey.
 • Galearschi V. Intraoperative ultrasound in brain tumor surgery. The „Annual national conference of the Romanian Society of Neurosurgery with international participation Final program. Abstract book. October 4, 2008. Romania. Iasi
 • Nipoliuc Iu., Bajurea A. Politraumatismele la copil. Analele ştiinţifice a Asociaţiei Chirurgilor Pediatri din Republica Moldova. Vol.12 pag.15-19. Chişinău 2010.
 • Cojocaru Corneliu, Ţâbârnă Gheorghe, Timirgaz Valeriu, Metodă chirurgicală de tratament al tumorilor craniofaciale.  Conferinţă internaţională, Iaşi, România, 9-11 iunie.
 • Dan Lîsîi, Grigore Zapuhlîh, Valeriu Timirgaz,Dispozitiv si metoda de drenaj ventricular cerebral temporar cu sistem continuu de irigare, Conferinţă internaţională, Iaşi, România, 9-11 iunie.
 • A. Gumeniuc,  R.Safta, E.Condrea, V.Moraru, Gr.Zapuhlih, The endoscopic inspection method in surgical treatment of late subdural hematomas. conferența internatională ICRAN, Sanct Petersburg, Russia 28 iunie 2010.
 • Gr. Zapuhlih, E. Condrea , Our policy in pituitary adenoma surgery. Transcranial versus transsphenoidal approach. Institute of Neurology and Neurosurgery, Chisinau, Republic of Moldova cursul de instruire neurochirurgicală internațional la în Kiev, Ukraina, în perioada de la 13-14 iunie 2010.
 • Nipoliuc Iu., Bajurea A. Dificultăţi de diagnostic şi tratament în politraumatism la copil. Caz clinic. Analele ştiinţifice a Asociaţiei Chirurgilor Pediatri din Republica Moldova. Vol.14 pag.15-17. Chişinău 2011.
 • Zapuhlih G., Andronachi V. Supraorbital key-hole approach for sacular aneurysms of anterior cerebral circulation. Abstract book. Page 33. November 17-20-2011  Bulgaria.
 • Zapuhlih G. Surgical treatment of pituituary macroadinomas by transnazal and supraorbital approaches. 7 BLACK SEA Neurosurgical Congress. Abstract book. Page 48-49. November 17-20-2011  Bulgaria.
 • Zapuhlih G., Borodion S. Microsurgery of the entrapment nerve syndromes. Abstract book. Page 60. November 17-20-2011  Bulgaria.
 • Bajurea A., Nepoliuc Iu. Complicaţiile drenajului ventriculo peritonial în tratamentul hidrocefaliei la copil”. Al V- lea Congres Naţional ARTOP. Bucureşti,25-27 octombrie 2012 p.20-22.