PersonalGrigore Zapuhlîh

șef catedră


Aureliu Bodiu

profesor universitar

Valerii Timirgaz

profesor universitar

Ala Bajurea

conferenţiar universitar


Eduard Eftodiev

conferenţiar universitar

Igor Gherman

conferenţiar universitar

Vasile Galearschi

conferenţiar universitar


Victor Andronachi

conferenţiar universitar

Vladimir Parpauţ

conferenţiar universitar

Elena Cemîrtan

îngrijitor în încăperi